REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi
No1 Health & Beauty Clinic asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: No1 Health & Beauty Clinic
Verkkosivut: www.healthbeauty.fi
Osoite: Kalevankatu 4 A 5. krs, 00100 Helsinki
Puh. 0400 366 790
Sähköposti: info@healthbeauty.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Marja Vesikko-Sorsa
Osoite: Kalevankatu 4 A 5. krs, 00100 Helsinki
Puh. 0400 366 790
Sähköposti: info@healthbeauty.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä asiakkaista henkilötiedot ja muut yrityksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja muita tietoja kerätään
tilausten hoitamista, tiedotusta ja markkinointia varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä palvelulla (MyCashFlow) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (LouhiNet) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan:
nimi
yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
No1 Health & Beauty Clinic ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yrityksen yhteyshenkilölle

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto